Team mình chủ yếu dịch BL/GL theo sở thích của 3 thành viên. Mong mọi người đón đọc những project tiếp theo của nhóm 👉👈